{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [{ "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Trang chủ", "item": "https://dulichtadung.com" },{ "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "✅ Khu du lịch", "item": "https://dulichtadung.com/#du-lich-ta-dung" }] }

Trekking Trải Nghiệm Rừng Mưa Tà Đùng 2 Ngày 2 Đêm

1,590,000

Ngày 1: ĐÊM 1: TP. HCM – TÀ ĐÙNG
Ngày 2: TREKKING TÀ ĐÙNG – BBQ – GIAO LƯU LỬA TRẠI. (Ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: TÀ ĐÙNG – TP.HCM (Ăn sáng + Ăn Trưa)